Instytut Biologii Doświadczalnej

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nencki Institute of Experimental Biology, st. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warsaw

Work in our Institute

Postdoctoral positions

Currently all positions are filled.


PhD positions

 Currently all positions are filled.


Student jobs

Obligatory university internships:

 • Internship agreement with the Nencki Institute of Experimental Biology (2 copies) or/and the agreement provided by the university (2 copies)
 • Plan of the internship 
 • Personal accident insurance for the whole period of internship
 • Attestation of the current state of health 
 • Certificate that confirms completion of health and safety at work training provided by the Institute
 • Points a. and b. could be modified depending on the requirements of the given university.
 • After the completion of the internship two more forms will need to be filled out (could differ between universities):
 • Confirmation of internship completion
 • Transcript of work

 

 Voluntary internship (minimum time period: 3 months) 

 • Letter of intent addressed to the Director of the Institute; confirmation of the head of the lab (prof. Ewelina Knapska) is necessary
 • Personal accident insurance for the whole period of internship
 • Attestation of current state of health 
 • Certificate that confirms completion of health and safety at work training provided by the Institute

 

Praktyki studenckie 

 • Poniżej wymienione są wymagane dokumenty w zależności od rodzaju praktyk. 

 

Praktyki obowiązkowe 

 • Skierowanie z uczelni (2 egzemplarze) i/lub porozumienie o organizacji praktyk studenckich na podstawie skierowania z uczelni  (2 egzemplarze) 
 • Ramowy plan praktyk 
 • NNW na okres praktyk – ubezpieczenie 
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia 
 • Zaświadczenie o szkoleniu BHP w Instytucie Biologii Doświadczalnej
 • Punkty a. oraz b. mogą ulegać zmianie zależnie od wymagań uczelni.  
 • Po zakończeniu praktyk wymagane będą następujące dokumenty (również zależnie od wymagań uczelni):
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk 
 • Sprawozdanie z przebiegu praktyk

 

Praktyki nieobowiązkowe (minimalny okres praktyk wynosi 3 miesiące)

 • Podanie o możliwość odbycia praktyk do dyrekcji Instytutu, zatwierdzenie przez kierownika pracowni (dr hab. Ewelinę Knapską) 
 • NNW na okres praktyk – ubezpieczenie 
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia 
 • Zaświadczenie o szkoleniu BHP w Instytucie Biologii Doświadczalnej
 • Po zakończeniu praktyk wymagane będą następujące dokumenty (również zależnie od wymagań uczelni):
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk 
 • Sprawozdanie z przebiegu praktyk

 

Voluntary work (long term contract)

PEOPLE OVER 18 Y/O ONLY! 

Required documents: 

 • Agreement with the Nencki Institute of Experimental Biology 
 • Personal accident insurance for the whole period of voluntary work (only required if the period is one month or less; otherwise the Institute will provide it)
 • Attestation of the current state of health 
 • Certificate that confirms completion of health and safety at work training provided by the Institute

 

Wolontariat (umowa długoterminowa)

PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE OSOBY PEŁNOLETNIE! 

Wymagane dokumenty: 

 • Porozumienie z Instytutem Biologii Doświadczalnej 
 • NNW na okres wolontariatu (jeśli będzie on trwał dłużej niż miesiąc ubezpiecza Instytut) 
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia 
 • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP w Instytucie 

Please submit the required documents to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Contact us

+48 22 822 53 42